اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

رزومه دکتر ابراهیم صالحی عمران

سوابق علمي و پژوهشی دكتر ابراهيم صالحي عمران

 عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران

آدرس پست الکترونیکی :Salehi_omran@umz.ac.ir

آدرس وب سایت: http://salehiomran.ir

آدرس کانال تلگرام : https://t.me/ebrahimsalehiomran

سوابق اجرايي و اداري:

 1. رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور ۱۳۹۶
 2. رئیس انجمن آموزش عالی ایران ۱۳۹۴
 3. عضو هیئت‌امنا دانشگاه پیام نور کشور ۱۳۹۷٫
 4. عضو هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور کشور ۱۳۹۷٫
 5. عضو كميسيون آموزش شوراي گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالي ۱۳۹۷
 6. عضو حقیقی كمیسيون تخصصی امور فرهنگی، اجتماعی و علوم انساني اسلامي ۱۳۹۷
 7. مدیرکل آموزش فني و حرفه‌ای استان مازندران ۱۳۸۴-۱۳۸۲٫
 8. نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری در شورای راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ۱۳۹۶
 9. نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری در کمیته مدیریت سند دانشگاه اسلامی ۱۳۹۶
 10. عضو شورای آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مازندران. سازمان برنامه‌وبودجه استان مازندران ۱۳۹۶
 11. عضو كميته ملي آموزش عالي و كميسيون ملي يونسكو ۱۳۹۷
 12. عضو شورای تحقیقات و فناوری دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور ۱۳۹۵
 13. معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه مازندران ۱۳۹۴
 14. مدرس حوزه علميه امام حسن عسكري آمل “ع “
 15. عضو شورای راهبردی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران ۱۳۸۶-
 16. عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی رهیافت ۱۳۹۸
 17. مدیر مسئول دو فصلنامه علمی کارافن ۱۳۹۸
 18. عضو هیات تحریریه دو فصلنامه پژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشی
 19. عضو هیات تحریریه مجله بین المللی آموزش و تحصیل
 20. عضو شورای برنامه درسی دانشگاه مازندران ۱۳۹۴٫
 21. عضو كارگروه برنامه‌ریزی آموزش فني و حرفه‌ای سازمان مديريت و برنامه‌ریزی كشور ۱۳۹۴
 22. عضو كميته تخصصي علمي و كاربردي شوراي گسترش آموزش عالي ۱۳۹۴
 23. عضو شوراي چاپ و انتشارات سازمان آموزش فني و حرفه‌ای كشور ۱۳۹۳
 24. عضو هیئت ممیزه دانشگاه مازندران ۱۳۹۳
 25. نماینده وزیر و عضو هیئت‌امنای موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ادیب ساری ۱۳۹۳
 26. مشاور کارآفرینی و اشتغال معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداري استان مازندران. ۱۳۹۳
 27. عضو هیئت تحریریه مجله علمی – پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی ۱۳۹۱
 28. عضو قطب علمي آموزش مداوم در گروه علوم انساني.
 29. عضو كميسيون تخصصي گروه‌های علوم اجتماعي هیئت مميزه دانشگاه مازندران ۱۳۹۰
 30. مسئول كميته علمي المپیاد علوم تربيتي در قطب ۲ كشور.
 31. عضو كارگروه تخصصي بررسي توانايي علمي گروه علوم تربيتي. ۱۳۹۱
 32. عضو كميته آمایش آموزش عالي استان مازندران. ۱۳۹۰
 33. عضو شورای برنامه درسي سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ۱۳۹۱٫
 34. سردبیر مجله علمی و پژوهشی “مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی “. دانشگاه مازندران ۱۳۹۱
 35. عضو هیئت تحریریه مجله قرآن و علوم بشري. دانشكده الهيات دانشگاه مازندران ۱۳۹۱
 36. عضو شورای پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ۱۳۹۰
 37. سردبیر مجله علمی “ارتباطات و اطلاعات در تحقیقات تربیتی “. دانشگاه آزاد اسلامی ساری
 38. مدیرمسئول “مجله آموزش عالی “. انجمن آموزش عالی ایران
 39. سرپرست موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آمل از سال ۱۳۸۴
 40. عضو هیئت‌امنای موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سبز
 41. عضو هیئت‌امنای موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خزر
 42. رئیس انجمن آموزش عالی ایران ۱۳۸۸- ۱۳۸۶
 43. عضو گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان دانشگاه مازندران ۱۳۸۵
 44. عضو كميته شوراي تحصیلات تکمیلی حرفه‌ای و تخصصی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران ۱۳۸۴٫
 45. عضو کارگروه پژوهش، آمار و فناوری اطلاعات استان مازندران. ۱۳۸۳
 46. مدیر کارگروه دسترسی و تساوی حقوق کارگاه مشاوره‌ای بانک جهانی در توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ۱۳۸۳٫
 47. رئيس دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران ۱۳۸۲-۱۳۸۰٫
 48. نماینده و مسئول کارگاه‌های آموزشی برای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه مازندران ۱۳۸۱٫
 49. مدیر گروه آموزشی مدیریت آموزشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران ۱۳۸۱٫
 50. عضو كميته شوراي آموزشی و پژوهشي مركز آموزش مديريت دولتي. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران ۱۳۸۱٫
 51. عضو شوراي تحقيقات اداره كل آموزش فني و حرفه‌ای استان مازندران ۱۳۸۱٫
 52. عضو كميته تخصصی شوراي تحقيقات آموزش‌وپرورش استان مازندران ۱۳۷۳٫
 53. عضو کمسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مازندران ۱۳۷۴٫
 54. عضو شورا و کمیته مرکزی آموزش‌های آزاد دانشگاه مازندران ۱۳۷۵٫
 55. عضو شورای دانشگاه مازندران ۱۳۷۳٫
 56. عضو ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه مازندران ۱۳۷۵٫
 57. عضو كميته برنامه‌ریزی دانشگاه مازندران ۱۳۷۰
 58. عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران ۱۳۷۳٫
 59. عضو كميته برنامه‌ریزی امور آموزش عالي در تهيه و تدوين برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگی استان مازندران ۱۳۷۱٫
 60. عضو كميته برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهشي و توسعه‌ای دانشگاه مازندران ۱۳۷۱٫
 61. مديرکل امور آموزشی دانشگاه مازندران ۱۳۷۶-۱۳۷۲٫
 62. مدير گروه علوم تربيتي ۱۳۷۱-۱۳۷۳ و ۱۳۸۴
 63. مدير برنامه‌ریزی و نظارت و سنجش آموزش دانشگاه ۱۳۷۰-۱۳۷۲٫
 64. عضو هیئت‌علمی گروه علوم تربيتي. دانشكده علوم انساني و اجتماعي. دانشگاه مازندران از سال ۱۳۷۶
 65. عضو هیئت‌علمی گروه علوم تربيتي. دانشكده تربيت دبير فني بابل. دانشگاه مازندران از سال ۱۳۷۰-۷۶٫

 

فعالیت‌های اجتماعی:

 1. حضور در جبهه ۱۳۶۵
 2. عضو هیئت مؤسس دانشگاه غیرانتفاعی آمل
 3. استاد نمونه بسیجی کشور در سال ۱۳۹۹

 

طرح های پژوهشی و پروژه‌های تحقيقاتی انجام‌شده:

 1. اثربخشی آموزش‌های فني و حرفه‌ای در كاريابي. سفارش اداره كل آموزش فني و حرفه‌ای
  استان مازندران و حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران ۱۳۸۲٫
 2. بررسي وضعيت اشتغال دانش‌آموختگان زن دانشگاه مازندران. دانشگاه مازندران. حوزه معاونت پژوهشی ۱۳۸۳٫
 3. بررسي عوامل مؤثر در مهاجرت نخبگان به خارج كشور. دانشگاه مازندران. حوزه معاونت پژوهشی ۱۳۸۳٫
 4. سازمان‌دهی وضيعت اشتغال زنان بيكار جوياي كار استان مازندران. کمیسیون امور بانوان استانداري مازندران. ۱۳۸۰٫
 5. بررسي ميزان اتلاف هزینه‌های جاري ناشي از افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه مازندران در سال تحصيلي ۷۲-۷۱٫ دانشگاه مازندران. حوزه معاونت پژوهشی ۱۳۷۳٫
 6. همكار تحقيق ”بررسي عوامل مؤثر بر عملكرد تحصيلي دانشجويان شاهد دانشگاه مازندران “. اداره كل بنياد شهيد انقلاب اسلامي استان مازندران. اداره تحقيق و پژوهش.۱۳۸۳
 7. بررسی نحوه برگزاری مسابقه ملی مهارت (المپیاد) آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور: موردبررسی چهارمین مسابقه. وزارت کار و امور اجتماعی. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. ۱۳۸۴٫
 8. بررسی توقعات و انتظارات مخاطبان از برگزاری یادواره‎های شهدا. همکاری دانشگاه مازندران و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران.۱۳۹۰
 9. . همکار طرح پژوهشی: طرح ممیزی صد موضوع مهم علمی-ممیزی نظام آموزش عالی ایران طی برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۱۳۸۸٫
 10. مجري طرح پژوهشی آموزش مجازي معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و انجمن آموزش عالي ايران. ۱۳۹۰
 11. مجري طرح پژوهشی: آسیب‌شناسی مدیریت آموزش­های مهارتی کشور و ارائه مدل مطلوب. شوراي عالي انقلاب فرهنگي. ۱۳۹۰
 12. مجري طرح پژوهشی: بررسي ارتباط بين شادكامي و موفقيت تحصيلي دانش آموزان در مدارس استان مازندران. اداره كل نوسازي مدارس استان مازندران.۱۳۹۱٫
 13. مجري طرح پژوهشی: تحليل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر در ميزان مشاركت مردم در ساخت فضاهاي آموزشی. اداره كل نوسازي مدارس استان مازندران. (۱۳۹۲)
 14. مجری طرح پژوهشی: طراحی مدل توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز بازار کار و ظرفیت‌های منطقه‌ای (مطالعه موردی، صنعت ساختمان)، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ایران. (۱۳۹۹)
 15. مجری طرح پژوهشی: توسعه آموزش‌های عالی مهارتی در دوران پساکرونا، موسسه مطالعات فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری. (۱۳۹۹)

 

ناظر طرح‌های تحقیقاتی:

 1. پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزی در دهه ۸۳-۱۳۷۳٫ اداره کل آموزش‌وپرورش استان مازندران.۱۳۷۳٫
 2. مقایسه عوامل مؤثر بر یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان موفق و ناموفق مدارس متوسطه استان مازندران. اداره کل آموزش‌وپرورش استان مازندران. ۱۳۸۴٫
 3. بررسی میزان برخورداری مدارس از وسایل و رسانه‌های آموزشی و بکار گیری آن توسط معلمان دوره راهنمایی استان مازندران. اداره کل آموزش‌وپرورش استان مازندران.۱۳۸۳
 4. بررسی کیفیت آموزشی و علاقه به ادامه تحصیل در هنرستان‌های جوار کارخانه و مقایسه آن با هنرستان‌های مشابه استان. اداره کل آموزش‌وپرورش استان مازندران.۱۳۷۲٫
 5. بررسی نگرش دانش آموزان دوره راهنمایی استان به انواع تشویق و تنبیه. اداره کل آموزش‌وپرورش استان مازندران.۱۳۷۳٫
 6. ویژگی وضعیت مدیران مدارس از دیدگاه معلمان و دانش آموزان. اداره کل آموزش‌وپرورش استان مازندران.۱۳۷۵٫
 7. بررسی تأثیر بیکاری بر بروز انواع معضلات و آسیب‌های اجتماعی ایثارگران استان‌های مازندران، گلستان. سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران.۱۳۸۵٫
 8. خلاصه مدیریتی پروژه تدوین چارچوب ملی صلاحیت ها در ایران. پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، ۱۳۹۷

 

 تألیف کتاب:

 1. صالحی عمران، ابراهیم (۱۳۸۴). نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در تحولات اقتصادی و اجتماعی مازندران اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران.
 2. صالحی عمران، ابراهیم (۱۳۸۶) جامعه، کار و مشاغل: مروری بر مهارت‌های اشتغال‌زا در بازار کار. تهران، انتشارات سمت.
 3. صالحی عمران، ابراهیم، یدالله مهر علیزاده، عبدالحمید ثابتی (۱۳۹۲) مسئوليت اجتماعي شركت و توسعه منابع انساني. ساري، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 4. مهر علی زاده یدالله، مسعود صفایی مقدم، ابراهیم صالحی عمران، محمدرضا علم (۱۳۹۲) مبانی نظری و عملی پژوهش (کمی، کیفی و آمیخته) در علوم انسانی. اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

ترجمه کتاب:

 1. صالحی عمران، ابراهیم، امید یحیی پور (۱۳۹۱) آموزش عالی و کارآفرینی بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران
 2. صالحی عمران، ابراهیم، محمود دهنوی (۱۳۹۱) فقر و آموزش تهران. سازمان آموزش و فنی و حرفه‌ای کشور.
 3. صالحی عمران، ابراهیم، امید یحیی پور (۱۳۹۱) شاخص­هایی برای کیفیت آموزش فنی و حرفه‌ای تهران. انتشارات سازمان آموزش و فنی و حرفه‌ای کشور.
 4. صالحی عمران، ابراهیم، مجتبی تجری (۱۳۹۱) الگوی شایستگی برای مجریان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تهران. انتشارات سازمان آموزش و فنی و حرفه‌ای کشور.
 5. فتحی واجارگاه کورش، ابراهیم صالحی عمران، اباصلت خراسانی (۱۳۹۳) برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش و بهسازی منابع انسانی. تهران. انتشارات باور
 6. صالحی عمران، ابراهیم، سیروس منصوری، میمنت عابدینی (۱۳۹۵) برنامه‌ریزی منابع انسانی: روش‌ها، تجارب و اقدامات. تهران. نشر شیوه.
 7. صالحی عمران، ابراهیم، زینب کرم خانی (۱۳۹۶) اصول و فعالیت‌های مشاوره حرفه‌ای (استیون استرایکر). تهران، انتشارات موسسه آموزشی تألیفی ارشدان.
 8. صالحی عمران، ابراهیم (۱۳۹۷)، آموزش عالي و توسعه گردشگری پايدار. تهران. موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
 9. صالحی عمران، ابراهیم، تقوایی یزدی، مریم، آقا میرزایی محلی، طاهره، گل افشانی، علی (۱۳۹۹)، کیفیت در آموزش عالی ایجاد ویژگی کار حرفه‌ای (مینگ چنگ)، تهران. موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

 

چاپ مقاله در مجلات علمی و پژوهشی( ISI. ISC داخل و خارج):

 1. Expansion of higher education in Iran and women’s participation چاپ در مجله بین‌المللی The Journal of Humanities of the IRI سال جلد ۹، شماره ۴٫
 2. صالحی ابراهیم (۱۳۸۳) دیدگاه‌های نظري توسعه آموزش عالي. مجله علمي و پژوهشي دانشور رفتار، دانشگاه شاهد. شماره ۵ سال:۶۸-۵۵
 3. ملت، دولت و آموزش عالي. دايره المعارف آموزش عالي بنياد. تهران، دانشنامه بزرگ فارسي.۱۳۸۳٫
 4. صالحی ابراهیم (۱۳۸۳) بررسي عوامل مؤثر بر كاريابي آموزش دیدگان فني و حرفه‌ای استان مازندران. دانشگاه مازندران. پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي. شماره ۱۲، ۱۱۶-۸۷
 5. The reasons of women’s representation in Iranian universitiy. Education –line. Document. British Education Index, 2003. Leeds.www. leeds. ac.uk/ educol/document/00003626.htm
 6. صالحی ابراهیم (۱۳۸۵) وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان زن: مطالعه‌ای موردی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. شماره ۳۹: ۶۰-۴۲
 7. صالحی ابراهیم (۱۳۸۵) چاپ مقاله تحت عنوان: بررسي نگرش اعضاي هیئت‌علمی نسبت به علل مهاجرت نخبگان به خارج از كشور (موردمطالعه: دانشگاه مازندران). نامه علوم اجتماعي.
 8. صالحی ابراهیم (۱۳۸۴) چاپ مقاله تحت عنوان: بررسي عوامل مؤثر بر خشونت مردان نسبت به زنان در استان مازندران، مجله علوم تربيتي و روانشناسی دانشگاه سيستان و بلوچستان، شماره دوم، ۹۸-۷۷٫
 9. صالحی عمران ابراهیم (۱۳۸۶) بررسي ميزان توجه به مؤلفه‌های هويت ملي در کتاب‌های درسي دوره آموزش ابتدايي. فصلنامه مطالعات ملي. سال هشتم شماره ۱٫ ۸۴-۶۱٫
 10. صالحی عمران، ابراهیم، مهرعلی زاده، یداله، مراسلی، عزیز (۱۳۸۶). منازعه ی تجاری شدن نظام آموزشی توسط سازمان تجارت جهانی و مزیت های نسبی آموزش عالی ایران، اقتصاد مقداری، شماره ۲
 11. Salehi Omran, Mehrali zadeh, Y. (2007) Debate of WTO in Education and Iran’s higher education comparative advantages… فصلنامه بررسی‌های اقتصادی. دوره چهارم- شماره دوم. ۱۳۸۶٫ ۳۶-۳
 12. Mehrali zadeh, Y. Salehi Omran, (2008)Higher education and the debate on key/generic skills. Canadian Journal of university Continiuing education. 34, No. 1. 95-117.
 13. صالحی عمران ابراهیم (۱۳۸۷) بررسی ميزان توجه به مؤلفه‌های هويت ملي در کتاب‌های درسي دوره راهنمایی. فصلنامه مطالعات ملي. سال نهم شماره ۳٫ ۲۵-۳٫
 14. ایزدی صمد، صالحی عمران ابراهیم، قره‌باغی محمدمهدی (۱۳۸۷) بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان با توجه به معیار نتایج مشتری مدل EFQM(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران). مجله آموزش عالی ایران، شماره سوم، ۵۳-۱۹٫
 15. صالحی عمران ابراهیم، آقا محمدی علی (۱۳۸۷) بررسی دانش، نگرش و مهارت‌های زیست‌محیطی معلمان دوره آموزش ابتدایی. فصلنامه تعلیم و تربیت. سال ۲۴، شماره:۳: ۱۱۷-۹۱٫
 16. هاشمی سهیلا، صالحی عمران ابراهیم، ولی پور رقیه (۱۳۸۷) بررسی حیطه‌های شهروندی در نظام آموزش عالی از دیدگاه اساتید و دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه مازندران). مجله علوم تربیتی و روانشناسی اهواز. شماره ۳: ۱۳۲-۹۷٫
 17. صالحی عمران ابراهیم، رستمی فرخنده (۱۳۸۸) بررسی تأثیر آموزش‌های دانشگاهی در پرورش ویژگی‌های کارآفرینی دانشجویان. دو فصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی. دوره ۱، شماره ۲: ۳۴-۲۲٫
 18. صفار حیدری حجت، صالحی عمران ابراهیم، منتظری انسیه (۱۳۸۸) زمینه‌یابی افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی. مجله آموزش عالی، شماره چهارم: ۱۰۶-۸۳٫
 19. صالحی عمران ابراهیم، ایزدی صمد، رضایی فرزانه (۱۳۸۸) تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی بر مبنای مؤلفه‌های آموزش جهانی. مجله مطالعات برنامه درسی. شماره ۱۳٫۱۴: ۱۷۶-۱۴۱٫
 20. ایزدی صمد، صالحی عمران ابراهیم، عابدینی میمنت (۱۳۸۹) چيستي و چرایی آموزش سلامت كودكان در دوره ابتدايي. مجله نوآوری‌های آموزشی. شماره ۳۳: ۱۶۲-۱۳۹٫
 21. صالحی عمران ابراهیم، یغموری، سعید (۱۳۸۹) بررسی مهارت‌های اشتغال‌زای بازار کار با توجه به اقتصاد جهانی. مجله مطالعات برنامه درسی. شماره ۱۶: ۱۸۸-۱۶۵٫
 22. صالحی عمران, ابراهیم, چهارباشلو, حسین, هاشمی, سهیلا. (۱۳۸۹). بررسی مقایسه ای مولفه های فرهنگ کار در کتاب های درسی دوره ابتدایی و روش تدریس مربیان. پژوهش‌های آموزش و یادگیری, ۸(۱), ۱۷۳-۱۹۴٫
 23. صالحی عمران، ابراهیم؛ قنواتی، لیلا (۱۳۸۹). بررسي بار آموزشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه مازندران. مطالعات تربیتی و روان­شناسی، ۱۱ (۲)، ۳۸ -۲۱٫
 24. صالحی عمران، ابراهیم (۱۳۸۹) رویکردهای نظری در برنامه‌های درسی آموزش صنعتی. مجله مطالعات برنامه درسی. شماره ۱۹: ۴۲-۸٫
 25. صالحی عمران، ابراهیم، جعفری صمیمی، احمد. نیلی جمال (۱۳۸۹) مقایسه مزیت نسبی آموزش عالی و ارزش‌افزوده‌ی اقتصادی در استان کردستان. مجله علوم تربیتی. دوره ششم. شماره ۳ و ۴: ۱۷۰-۱۴۳٫
 26. ایزدی صمد، صالحی عمران ابراهیم، قربانی، عادل (۱۳۸۹) ارزیابی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان جامع علمی رو کاربردی. فصلنامه آموزش عالی ایران. شماره ۲: ۲۴-۱٫
 27. صالحي عمران ابراهيم، ميمنت عابديني بلترك (۱۳۹۰) تحليل محتواي مؤلفه‌های اطلاعات سلامت در کتاب‌های درسي. مديريت اطلاعات سلامت. دوره هشتم، شماره ۴: ۶۰۸-۶۰۱
 28. صالحي عمران ابراهيم، ابراهيمي قربانعلي، حسين زاده مليحه (۱۳۸۹) بررسي عوامل و انگيزه‌هاي پيدايش و گسترش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غيردولتي- غيرانتفاعي در ايران مطالعه موردي: استان مازندران. مجله مطالعات اجتماعي ايران. شماره ۳ ف صفحه: ۱۰۷-۸۳
 29. ابراهيمي قربانعلي، صالحي عمران ابراهيم، حسين زاده مليحه (۱۳۸۹) بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه تحصیل در دانشگاه غیرانتفاعی. فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران. شماره ۳:۶۶-۳۹٫
 30. صالحي عمران ابراهيم، سالاری ضیاءالدین (۱۳۹۱) یادگیری ترکیبی رویکردی نوین در توسعه آموزش و فرایند یاددهی-یادگیری. راهبردهای آموزش. دوره ۵، شماره ۱، صفحه:
 31. صفار حیدری حجت، صالحي عمران ابراهيم، رضایی فریمانی (۱۳۸۹) بررسی میزان آشنایی و علاقه‌مندی دانش آموزان متوسطه نسبت به فرهنگ بومی در استان مازندران. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال ششم، شماره ۲۰٫ ۱۹۶-۱۷۳٫
 32. صالحي عمران ابراهيم، اقدایی، محمدحسن، هاشم خانی سرفراز (۱۳۹۱) استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه برای انتخاب استاد راهنمای پایان‌نامه دکتری. فصلنامه “پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی “. شماره ۶۵، ص ۴۷-۶۶
 33. صالحي عمران ابراهيم، عالي شوندي، اقدس (۱۳۹۱) سياست پذيرش دانشجويان بومي از چشم‌انداز همبستگي ملي. مطالعات ملي، شماره ۱۳: ۵۳-۷۴٫
 34. Salehi omran. Ebrahim: Char bashlo H. Koshnevisan F. (2012) A survey on the attention criteria of work components in Iran elementary school textbooks. Journal of Basic and applied Scintific research. (11) 2. 10901-10895.
 35. ولي پور، رقيه، وحيد شاهي كورش، صالحي عمران ابراهيم (۱۳۹۱) مهارت‌های زندگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران سال. ۱۳۸۹، مجله ايراني آموزش پزشكي،۲(۱۲): ۹۳-۹۹٫
 36. Dehgani M; Salehi omran. Ebrahim. et al (2012) Evalutionary tend of logical thinking in higher education:curricula and development of graduate students logical thinking. Archives des sciences. 658-652.
 37. صالحي عمران ابراهيم، ثابتي عبدالحميد (۱۳۹۱) بررسی مؤلفه­های مسئولیت اجتماعی دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی در توسعه منابع انسانی. فصلنامه آموزش عالی ایران، ۳۵-۱
 38. صالحي عمران ابراهيم، سهيلا هاشمي، منصوره ایران‌نژاد (۱۳۹۱) تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره­ی آموزش ابتدایی بر اساس مؤلفه­های شادکامی. فصلنامه علمی-پژوهشی نوآوری­های آموزشی. شماره ۴۴٫ ۱۶۴-۱۴۱٫
 39. Ariya S. Abolghasemi. M. Ahmadvand A. Salehi omran. E. (2013). The changing approch of the higher education development decision making in Iran. Vol 4.
 40. Ariya S. Abolghasemi. M. Ahmadvand A. Salehi omran. E. (2013). Desiging higher education development Fuzzy expert system in Iran. Vol. 8.
 41. صالحي عمران ابراهيم، زهرا جعفري كرفستاني (۱۳۹۲) بررسي ميزان برخورداري رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه مازندران. پژوهشنامه مديريت اجراي علوم اقتصادي. سال چهارم. شماره ۸٫ ۱۱۰-۸۹٫
 42. صالحي عمران ابراهيم، عباس عزیز نژاد (۱۳۹۱) بررسي اخلاق پژوهي در متون اسلامي و قرآني (با تأکید بر آثار حضرت آیت‌الله جوادي آملي). “فصلنامه قران و علوم بشري دانشگاه مازندران “. سال اول. شماره ۱: ۲۰۱-۱۶۹٫
 43. صالحي عمران ابراهيم، الهه رحماني (۱۳۹۲) بررسی و شناسایی شایستگی‌ها و مهارت‌های اشتغال‌زای زنان در صنعت (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان). فصلنامه آموزش مهندسي ايران. دوره ۱۵، شماره ۵۷، بهار ۱۳۹۲، صفحه ۵۱-۷۳٫
 44. صالحي عمران ابراهيم (۱۳۹۱) بررسي زمینه‌ها و عوامل مؤثر براي ادامه تحصيل در دانشگاه‌های فني و حرفه‌ای. فصلنامه مهارت‌آموزی. شماره ۲ صفحه:۹-۲۵٫
 45. صالحي عمران ابراهيم، الهه رحماني قهدريجاني (۱۳۹۱) بررسي شایستگی‌های كانوني در برنامه‌های آموزش‌های فني و حرفه‌ای: مروري بر مباحث نظري و تجربيات كشورها. فصلنامه مهارت‌آموزی. شماره ۱ صفحه ۷-۳۱٫
 46. صالحي عمران ابراهيم، ميمنت عابديني، حليمه كنطورچي (۱۳۹۲) بررسي ديدگاه مديران دوره‌های ابتدايي، راهنمايي و متوسطه درباره هويت ملي. ۲۵٫ سال ۱۴ شماره ۳ صفحه:۴۹-۲۵
 47. صمد ايزدي، ابراهيم صالحي عمران، سيروس منصوري (۱۳۹۱) بررسي صلاحيت حرفه‌ای معلمان مرد دوره متوسطه شاخه علوم انساني بر مبناي رويكرد سازنده گرايي. مطالعات آموزش و يادگيري. دوره چهارم. شماره اول. بهار و تابستان.۱-۲۷٫
 48. صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، کوروش فتحی، میمنت عابدینی (۱۳۸۹) تجزیه‌وتحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های آموزش سلامت. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. شماره ۳۳ ۱۳۹٫
 49. ابراهیم صالحی عمران، يمنت عابديني، سیروس منصوري (۱۳۹۱) تحليل محتواي کتاب‌های درسي دوره ابتدايي بر مبناي مؤلفه‌های امنيت اجتماعي. فصلنامه پژوهش‌های انتظامي. سال چهارم شماره سوم.
 50. ابراهیم صالحی عمران، عرفانه قاسم پور. احترام قاسم پور (۱۳۹۲) مسئولیت‌پذیری دانشگاهی. نهادينه كردن ویژگی‌های انسان كامل در دانشجويان. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامي. سال سوم، شماره ۱: ۳۸-۱۹
 51. ابراهیم صالحی عمران، الهه رحماني قهدريجاني (۱۳۹۲) مسئله اشتغال دانش‌آموختگان آموزش عالي و ضرورت توجه به مهارت‌های اشتغال‌زای بازار كار در طرح آمایش آموزش عالي. فصلنامه آموزش عالي ايران. سال ۵٫ شماره سوم:۵۸-۲۸
 52. ابراهیم صالحی عمران، ترانه عنايتي، عشرت ولي پور (۱۳۹۲) بررسي شاخص‌های كيفيت زندگي در کتاب‌های درسي دوره آموزش ابتدايي. فصلنامه تعليم و تربيت. سال ۲۹٫ شماره ۴: ۶۲-۴۵٫
 53. صالحي عمران ابراهيم، هاشمي، سهيلا، چارباشلو، حسین (۱۳۹۲) میزان توجه به مهارت‌های اشتغال‌زا در محتوای کتب درسی دوره آموزش راهنمایی ایران. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دوره پنجم. شماره ۱۶: ۹۵-۶۸٫
 54. كرمي مرتضي، صالحي عمران ابراهيم، خشنودي فر هاجر (۱۳۹۱) نیازسنجی آموزشی مديران شركت برق منطقه‌ای مازندران مبتني بر الگوي شایستگی، دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی. شماره ۲٫ ۱۸۷-۱۶۳٫
 55. آقا میرزایی، طاهره، صالحي عمران ابراهيم (۱۳۹۱) بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان (مطالعه موردی، دانشگاه علوم و فنون مازندران). نامه آموزش عالی. سال پنجم، شماره ۲۰: ۱۴۰-۱۱۷٫
 56. صالحي عمران ابراهيم، قاسم‌زاده آناهيتا (۱۳۹۲) بررسي مهارت‌های عمومي مرتبط با كيفي سازي آموزش‌های فني و حرفه‌ای از منظر ذينفعان. دو فصلنامه نوآوري و ارزش‌آفرینی، سال دوم، شماره ۴، ۴۱-۲۳٫
 57. آقا میرزایی، طاهره، صالحي عمران ابراهيم (۱۳۹۳) عوامل مؤثر بر ارزشيابي عملكرد اعضاي هیئت‌علمی توسط دانشجويان. دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشكي. دوره ۷، شماره ۱: ۶۲-۵۷٫
 58. Tajari,M.,S., Salehi Omran,E.,& Hashemi,S. (2013). Examining need for Psychological capital and proposing a model for pay attention to it in in-service training o employee. International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science,1(8),pp.1139-1144.
 59. ثمري عيسي. يمني دوزي محمد. صالحي عمران ابراهيم، گرايي ن‍ژاد غلامرضا (۱۳۹۲) بررسي و شناسايي عوامل مؤثر در فرايند توسعه دانشگاهي در دانشگاه‌های ايران. دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی. شماره ۴ ۱۳۶ -۶۷٫
 60. صالحي عمران، ابراهيم، عابدینی بلترک، میمنت (۱۳۹۲). بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های ورزش و نقش آن بر سلامت در کتاب‌های درسی دوره راهنمایی. پژوهش‌های برنامه درسی، دوره سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، ۱۱۷-۹۵
 61. Abedini Baltork M., Nasresfahani A., Mohammadi M. Salehi Omran E. (2015). Application of construtivist curricula in higher education in Iran. Merit Research Journals of Education and Review. 3(3).
 62. عابديني بلترك ميمنت، نصر اصفهاني احمدرضا، محمدي مهدي، صالحي عمران ابراهيم (۱۳۹۳) عناصر برنامه‌ی درسي سازنده گرا در آموزش پزشكي: مطالعه موردي. مجله ايراني آموزش پزشكي. ۱۴ (۱۰). ۸۹۷-۸۸۸٫
 63. صالحي عمران ابراهيم (۱۳۹۳). آسیب‌شناسی مديريت آموزش‌های مهارتي. فصلنامه مهارت‌آموزی. سال دوم. شماره ۸، ۴۸-۲۵٫
 64. صالحي عمران ابراهيم، بني عقيل آسيه، فاضلي محمد (۱۳۹۳) ارتباط سرمايه فرهنگي با عملكرد علمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان سال ۱۳۹۲٫ مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي. دوره ۱۱، شماره ۱، ۵۸-۵۱٫
 65. بني عقيل آسيه، صالحي عمران ابراهيم، فاضلي محمد (۱۳۹۳) بررسي ارتباط كيفيت زندگي و عملكرد دانشگاه علوم پزشكي گلستان و ارائه مدل پیش‌بین. توسعه آموزش جندی‌شاپور. سال ۵، شماره ۳، ۲۴۶-۲۳۸٫
 66. صالحي عمران ابراهيم، جوادی پور محمد؛ محمدی زاد سمیه (۱۳۹۳) بررسی وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بابل در مقایسه با نورم استان مازندران. پژوهش‌نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی دوره ۱۰، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۹۳، صفحه ۱۳۹-۱۴۴
 67. حكيمه السادات شریف‌زاده، ابراهيم صالحي عمران و اعظم جوانمرد (۱۳۹۳)، بررسي رابطه فناوري اطلاعات و فرصت‌های برابر آموزشی در استان مازندران. دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی دوره ۳، شماره ۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، صفحه ۵۴-۳۱٫
 68. معافي معدني خديجه، ابراهيم صالحي عمران، ترانه عنايتي، رضا يوسفي سعیدآبادی (۱۳۹۴) تحلیل معنویت حرفه‌ای، به‌عنوان یک بعد اخلاقی، بر پایۀ مؤلفه‌های معنویت سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري، سال دهم، شماره ۲۱
 69. عابديني بلترك ميمنت، احمر رضا نصر اصفهاني، مهدي محمدي، ابراهيم صالحي عمران، (۱۳۹۴) بررسي ميزان كاربست عناصر برنامه درسي سازنده گرا در آموزش عالي: مطالعه موردي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز. گام‌های توسعه در آموزش پزشكي. دوره ۱۲، شماره ۱۴: ۵۴۴-۵۵۳٫
 70. صالحي عمران ابراهيم، فاطمه حسين تبار مرز بالی (۱۳۹۳) آموزش عالي، رویکرد پست‌مدرن و توسعه خوشه‌های صنعتي. آموزش عالي ايران. سال ۶، شماره ۴، ۱۹-۱٫
 71. Salehi Omran Ebrahim. et al. (2015). Postion of cultural agility in national and supporting documents of Iran higher education system. Academic Reviews in Eduction, Physical and Psychology. (online) Vol 3, 3 issue. 9120-1701.
 72. صالحي عمران ابراهيم، مهدی سبحانی نژاد و حسین فرهیخته (۱۳۹۴) تحلیل میزان توجه به مؤلفه‌های شهدا و ایثارگران دفاع مقدس در محتوای کتب درسی دوره ابتدایی. پژوهش‌های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار). دوره جدید. شماره ۶٫ ۲۴۳-۲۱۱٫
 73. صالحي عمران ابراهيم (۱۳۹۳). آموزش شایستگی‌های کانونی در برنامه درسی به‌عنوان رویکرد جدید برای ایجاد ارتباط در مطالعات میان‌رشته‌ای. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. شماره ۱۰٫ ۶۱-۴۴٫
 74. صالحي عمران ابراهيم و فاطمه حسین تبار مرز بالی (۱۳۹۳) ادامه تحصیل در دوره‌های تحصیلات تکمیلی یا اشتغال در بازار کار (بررسی دیدگاه‌های نظری). فصلنامه سياست نامه علم و فناوري، دوره: ۳، شماره: ۳:۵۲-۳۳٫
 75. آقامیرزایی، طاهره، صالحی عمران، ابراهیم، رحیم پور امی، باقر (۱۳۹۳). عوامل موثر بر ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی توسط دانشجویان، دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره ۷، شماره ۱۶، ۲-۵۷٫
 76. صالحي عمران، ابراهيم (c1393). آموزش عالي و سرمایه اجتماعی، دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی، ۱(۱)، ۷۷-۵۷
 77. صالحي عمران ابراهيم، سودابه حسن‌زاده بارانی کرد (۱۳۹۴). تحلیل جامعه‌شناسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت مردم در ساخت فضاهای آموزشی. مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی. دوره چهارم شماره ۳:۵۸-۳۹٫
 78. صالحي عمران ابراهيم، سودابه حسن‌زاده بارانی کرد (۱۳۹۵). ارتقاء کیفیت آموزش منابع انسانی آموزش عالی با تأکید بر تولید و ساخت سرمایه اجتماعی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. سال سوم، شماره ۱۰٫ ۴۹-۲۳
 79. باقری مجد، روح‌الله، سید عباس زادگان میر محمد، حسنی محمد، مهر علی زاده یدالله، صالحی عمران، ابراهیم (۱۳۹۵). دانشگاه در فرایند توسعه پایدار از اقتصاد مقاومتی. فصلنامه راهبرد. سال ۲۵٫ شماره ۸۱: ۸۷-۶۱٫
 80. صالحي عمران ابراهيم صمد ایزدی و شیوا فرجی (۱۳۹۵) بررسي نقش یادگیری‌های غیررسمی در پرورش شایستگی‌های كليدي در محیط‌های آموزش عالي و شغلي. پژوهش در برنامه‌ریزی درسي. سال سیزدهم، دوره دوم، شماره ۲۴ پیاپی. زمستان ۱۳۹۵، صفحات ۱۰۶-۸۷
 81. برادران حقیر مریم، ابراهیم صالحی عمران (۱۳۹۵) تبیین دوره دکتری پژوهش محور در چشم‌انداز سناریوهای بین‌المللی علم و فناوری. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. سال ۲۲، شماره ۳: ۸۸-۶۳٫
 82. صالحي عمران ابراهيم، لیلا پرهیزگار، خدیجه حاتمی فر (۱۳۹۵). بررسی جایگاه مؤلفه‌های اصلی آموزش محیط‌زیست در کتاب‌های درسی دوره ششم ابتدایی. فصلنامه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار. سال پنجم، شماره دوم:۹۹-۸۹٫
 83. سعیدی، یاسین، صالحی عمران، ابراهیم، شعبانی، فاطمه، فرامرزی، زهره (۱۳۹۵). نگرش معلمان نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس و رابطه آن با رضایت شغلی در مدارس هوشمند. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال هفتم، زمستان ۱۳۹۵
 84. نیلی پور طباطبایی، سید اکبر، صالحی عمران، ابراهیم، هاشمی، سهیلا، صداقت، مائده (۱۳۹۵). ارائه کارت امتیازی مدیریت منابع انسانی پایدار در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش‌بنیان ایران، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال سوم، شماره ۱۱، زمستان ۱۳۹۵، ۱۷۰-۱۳۹٫
 85. صالحي عمران ابراهيم، میمنت عابدینی بلترک (۱۳۹۵) بررسی ميزان به‌کارگیری عناصر برنامه‌ریزی سازنده گرا در آموزش عالي: یک مطالعه ترکیبی (موردمطالعه: دانشگاه شيراز). دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی سال ۷، شماره ۱۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، ۳۶-۷
 86. فرازی عباس، ابراهیم صالحی عمران، محسن علی زاده ثانی، محمدرضا طبیبی (۱۳۹۵) ارائه الگوی مفهومی برنامه‌ریزی راهبردی مبتنی بر زمینه دانشگاهی ایران. مجله آموزش عالی ایران. جلد ۸ شماره ۳ صفحات ۵۱-۷۷
 87. محمدیان، معصومه، ابراهیم صالحی عمران، رضا پاشا (۱۳۹۶) بررسی مشکلات اجرایی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش از نظر مدیران. مطالعات آینده‌پژوهی و سیاست‌گذاری. دوره ۳، شماره ۱: ۷۶-۵۹٫
 88. طاهره آقا میرزایی محلی، محمد بابا زاده، باقر رحیم پورکامی، ابراهیم صالحی عمران (۱۳۹۶) ارزیابی و رتبه‌بندی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه علوم و فنون مازندران). دوماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. سال ۱۰ شماره ۴: ۱-۲۸۸٫
 89. حسن‌زاده بارانی کرد، سودابه، یمنی دوزی سرخابی، محمد، صالحی عمران، ابراهیم و خراسانی، اباصلت (۱۳۹۶) تبیین عوامل بازدارنده و ارتقاء دهنده کیفیت در آموزش عالی فنی و مهندسی. مجله آموزش علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره ششم، سال ۲۴، شماره ۱،۲۰۲-۱۷۹٫
 90. سامیان مسعود، رضا موحدی، ابراهیم صالحی عمران، حشمت‌الله سعدی (۱۳۹۶). رابطه شایستگی‌های کانونی و حرفه‌ای دانشجویان کشاورزی و ساختار اجتماعی آموزش با نقش میانجی انگیزه تحصیلی. فصلنامه پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی. سال ۱۰، پیاپی ۴۰: ۵۶-۳۷٫
 91. ربیعی مهدی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، محمدرضا آهنچیان (۱۳۹۶) بررسي الزامات تأمین و تنوع‌بخشی منابع مالي دانشگاه‌های دولتي. مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، شماره ۱۹:۱۶۳-۱۴۱٫
 92. صالحی، منیره، یمنی دوزی سرخابی، محمد، توفیقی داریان، جعفر، صالحی عمران، ابراهیم (۱۳۹۶). ارزیابی مدیریت دانشگاه‌های دولتی تهران مبتنی بر رویکرد سیستم‌های سازگار شونده پیچیده، مجله آموزش عالی، شماره ۳۴، تابستان ۱۳۹۶
 93. حیدری، شعبان، ایزدی، صمد، صالحی عمران، ابراهیم (۱۳۹۶). شناسایی، تدوین و اعتبار یابی شاخص‌های آموزش و یادگیری در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. سال پنجم، شماره دوم پیاپی ۱۸۹، پاییز ۱۳۹۶، ۵۶-۴۷
 94. ابراهیم صالحی عمران، سید عبداله خاوری،(۱۳۹۶). الگویی برای بالندگی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران، فصلنامه مهارت آموزی، ۶(۲۲)، ۸۹-۱۰۴.
 95. طاهره آقا میرزایی محلی، جمیله آقا تبار رودباری، باقر رحیم پورکامی، ابراهیم صالحی عمران (۱۳۹۷). بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی دانشجویان: گامی به‌سوی توسعه اجتماعی. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. دوره ۱۱ شماره ۳: ۷۲-۶۵٫
 96. صالحي عمران ابراهيم، عابدینی بلترک میمنت، عزیزی شمامی مصطفی، کشاورز کوثر (۱۳۹۷) رابطه اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان کردکوی با تأکید بر نوع شبکه‌های مجازی. مجله آموزش و سلامت جامعه. دوره ۵ شماره،۱ ۱۸- ۱۳٫
 97. Tabatabaei, S. A. N., Omran, E. S., Hashemi, S., Sedaghat, M. (2017), Presenting Sustainable HRM Model Based on Balanced Scorecard in Knowledge-based ICT Companies (The Case of Iran), Economics and Sociology, Vol. 10, No. 2, pp. 107-124.
 98. فاطمه شریفی اسدی ملفه، اباصلت خراسانی، کورش فتحی واجارگاه، ابراهیم صالحی عمران (۱۳۹۸) تعیین مؤلفه‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان دانشگاهی با رویکرد آمیخته اکتشافی. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی سال هفتم، شمارۀ ۱۳، بهار و تابستان ۱۳۹۸، ۵۳-۲۹٫
 99. Tabatabaei, S. A. N., Omran, E. S., Hashemi, S., Sedaghat, M. (2018(. Employability skills of Iranian Academic Graduates with Exploratory Mixed Method Approach.Tertiray Education and Management.
 1. هدایتی علی، صالحي عمران ابراهيم، (۱۳۹۷) مفهوم‌پردازی مدل بومی خط و مشی گذاری مبتنی بر شواهد در آموزش عالی ایران. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال دهم شماره ۲۰:۶۵-۳۹٫
 2.  کرمخانی زینب، صالحی عمران، هاشمی سهیلا، مهر علی زاده یدالله (۱۳۹۷) طراحی الگوی مشاوره حرفه‌ای در دانشگاه‌های ایران، مجله آموزش عالی ایران، سال دهم، شماره سوم: ۱۱۰-۷۸٫
 3. ضابط پور کردی حسین، امین بیدختی علی‌اکبر، رضایی علی‌محمد، صالحی عمران ابراهیم (۱۳۹۷) مطالعه عوامل مؤثر و زمینه‌ساز اجرای خط‌مشی‌های آموزش عالی در ایران. مجله آموزش عالی ایران، سال دهم، شماره ۲:۴۶-۲۱٫
 4. صالحي عمران ابراهيم، محمدیان معصومه، حسنی فرهاد (۱۳۹۷) تأثیر نرم‌افزار محتوا ساز بر یادگیری و یاد داری. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. سال ۸، شماره سوم:۶۴ -۴۷٫
 5. کرمخانی زینب، صالحی عمران، ابراهیم، هاشمی، سهیلا، یداله (۱۳۹۷) واکاوی موانع پیش روی رویکرد مشاوره حرفه‌ایی در دانشگاه‌های ایران مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی: ۱۴-۳۲٫
 6. سامیان مسعود، رضا موحدی، ابراهیم صالحی عمران، حشمت اله سعدی (۱۳۹۸)شناسایی نیازهای دانشجویان کشاورزی در زمینه شایستگی‌های حرفه‌ای بر اساس مدل بوریج و رابطه آن با ساختار اجتماعی آموزش، فناوری آموزش: ۱۴(۱); ۱۹۹-۲۰۹.
 7. صالحی عمران ابراهیم، میمنت عابدینی بلترک، مصطفی عزیزی شمامی، کوثر کشاورز (۱۳۹۷) رابطه بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی در بین دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهرستان کردکوی با تأکید بر نوع شبکه‌های مجازی، آموزش و سلامت جامعه: ۵ (۱); ۱۳-۱۸
 8. علی‌اصغر بزرگی یابی، ابراهیم صالحی عمران (۱۳۹۷) بررسی ویژگی‌های سیستم مدیریت در مدارس متوسطه ایران از دیدگاه مدیران و دبیران. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی: ۱۱(۱); ۱۸۵-۲۰۱
 9. موسوی سید حسین، ابراهیم صالحی عمران، مقصود فراستخواه، جعفر توفیقی (۱۳۹۶) ارائه مدل توسعه دانشگاه کارآفرین در ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران: ۱۹(۷۶); ۱-۲۸
 10. ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک، قنبر مهر علی تبار فیروزجایی (۱۳۹۷) تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی بر اساس میزان توجه به مؤلفه‌های انرژی نو. فصلنامه تعلیم و تربیت: ۳۴(۱); ۷۵-۹۳
 11. صالحی عمران، ابراهیم، عابدینی بلترک، میمنت (۱۳۹۷). بررسی رابطه بین شادکامی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان در فضاهای آموزشی استان مازندران با تأکید بر نقش برنامه‌ریزی آموزشی. دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، دوره هفتم، شماره ۱۳، بهار و تابستان ۱۳۹۷، ۱۴۵-۱۲۱
 12. صالحی عمران ابراهیم، میمنت عابدینی بلترک، سیروس منصوری (۱۳۹۷) تحلیل محتوای کیفی کتاب‌های درسی دوره ی ابتدایی بر مبنای مؤلفه‌های میراث فرهنگی. مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی: ۷(۱); ۹-۳۶.
 13. صالحی عمران, ابراهیم, حاجی تبار, محسن, شفعی بلخکانلو, ابراهیم. (۱۳۹۸). رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه مازندران. پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، ۴(۱۶)، ۱۲۴-۹۷٫
 14. تجری مجتبی، صالحی عمران ابراهیم، مهر علی زاده یدالله، علی زاده ثانی محسن (۱۳۹۸) طراحی الگویی به‌منظور بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم تربیتی، با تأکید بر رویکرد اشتغال‌زایی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دوره ۱۱٫ شماره ۴۱٫۷۸-۴۵٫
 15. سید حسین موسوی ، ابراهیم صالحی عمران، سیده مهسا موسوی، مقصود فراستخواه (۱۳۹۸)، شناسایی موانع توسعه اکوسیستم دانشگاه کارآفرین، فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی، شماره ۱۹، ۵۱-۳۵٫
 16.  مهدی پور میر راضیه، صالحی عمران، ابراهیم، صالحی صادق، عابدینی بلترک میمنت (۱۳۹۸) تحلیل محتوای کتاب‌های درسی پایه ششم ابتدایی بر مبنای مؤلفه‌های آموزش گردشگری. برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری. دوره ۸، شماره ۲٫
 17. Salehi Omran Ebrahim, Izadi samad, Moradi Siavosh, Ghahrani Nassim(2019). Qualitative development scenario planning for medical sciences education in Iran. Res Dev Med Educ, 8(2), 97-104.
 18. قهاری حمیرا، صالحی عمران ابراهیم، عابدینی بلترک میمنت (۱۳۹۸) تحلیل محتوای کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای از نظر میزان توجه به شایستگی‌های حرفه‌ای در ایران در سال ۱۳۹۸٫ دو فصلنامه کارافن. شماره ۴۶: ۷۰-۵۱٫
 1. صالحی عمران، ابراهیم، عین خواه، فرناز، بارانی، سپیده. (۱۳۹۸)، تحلیل جایگاه مهارت‌آموزی در سند نقشه جامع علمی کشور، مجله آموزش عالی ایران، ۱۱(۱)، پیاپی ۴۱، ۱-۳۸.
 1. ضابط پورکردی، حسین، امین بیدختی، علی‌اکبر، رضایی، علی‌محمد، صالحی عمران، ابراهیم (۱۳۹۸). شناسایی و اولویت‌بندی موانع و چالش‌های اجرای خط‌مشی‌های آموزش عالی در ایران. جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، دوره ششم، شماره ۱۳، بهار و تابستان ۹۸، ۲۳۰-۲۰۳
 2. عالی پور، یوسف، ایزدی، صمد، صالحی عمران، ابراهیم، صفار حیدری، حجت (۱۳۹۹). آزادی علمی در نظام آموزش عالی ایران، جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، ۷(۱۵)، ۲۹۶-۲۶۷
 1. باقری مجد، روح اله، عباس زاده، میر سید ، حسنی، محمد، مهرعلی زاده، یداله، صالحی عمران، ابراهیم (۱۳۹۹). بازار و منافع گسترده آموزش عالی در ابعاد فردی و اجتماعی در نظام آموزشی ایران. توسعه اجتماعی، ۱۴(۳)، ۱۱۶-۹۱٫
 2. Mohammadizad, Somayeh, Azizi, Nematullah, Salehi Omran, Ebrahim (2019). A Comparative Analysis of Iranian Polytechnic Higher Education with Selected Countries, Iranian Journal of Comparative Education, 2(4),496-517.
 1. Kolsoum Gholami, Ebrahim Salehi Omran, Samad Izadi, Hojjat Saffar Heidari (2019), Developing a Standard Model of Teachers’ Professional Competence on the Basis of High Level Documents in Iran,     Iranian Journal of Educational Sociology, 2(2): 44-59
 2. حمید میرزایی، سید حسین موسوی، ابراهیم صالحی عمران (۱۳۹۹)، شناسایی شاخص های دانشگاه کارآفرین و ارائه الگویی برای دانشگاه های دولتی، مدیریت در دانشگاه اسلامی، ۹(۱)، ۱۸۴-۱۶۵٫
 3. سمیه محمدی زاد،نعمت اله عزیزی، ابراهیم صالحی عمران (۱۳۹۸)، تاملی انتقادی بر سیاست ها و سازوکارهای آموزش های فنی و حرفه‌ای در تناسب با موازین دانشگاه کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه فنی و حرفه‌ای)، مطالعات برنامه ریزی آموزشی، ۱۶، ۳۰-۱٫
 4. سلیمان زند، نازی نجات، ابراهیم صالحی عمران، صمد ایزدی، (۱۳۹۹). بحران کووید ۱۹ یک فرصت برای تحول آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، ۱۵(۲)، ۱۵۱-۱۵۵.
 5. حمیرا ترجانی، ابراهیم صالحی عمران، کورش فتحی واجارگاه، (۱۳۹۹). رویکردهای نوپدید در برنامه ریزی آموزش عالی و گسست هویت های آکادمیک، مجله آموزش عالی ایران، ۱۱(۲)، ۸۵-۱۱۷.
 1. صالحی عمران، ابراهیم. عین خواه، فرناز، (۱۳۹۹). آموزش عالی مهارتی در زمان کرونا: چالش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات. رهیافت, ۳۰(۸۰), ۱۷-۳۱٫ doi: 10.22034/rahyaft.2021.10354.1112
 1. دهزاد رستمی, فوزیه, صالحی عمران, ابراهیم, صالحی, صادق. (۱۳۹۹). نیازهای آموزش محیط‌زیست دانشجویان کارشناسی رشته‌های مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع. فصلنامه علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار, ۹(۲), ۲۳-۴۲٫ doi: 10.30473/ee.2021.7535
 1. عین خواه, فرناز, صالحی عمران, ابراهیم. (۱۴۰۰). طراحی الگوی توسعه شایستگی‌ها برای رشته مهندسی عمران با توجه به نیازهای بازار کار. فصلنامه آموزش مهندسی ایران, ۲۳(۸۹), ۱۹-۴۱٫ doi: 10.22047/ijee.2021.254958.1791
 2. رازقی, نادر, صالحی عمران, ابراهیم, کاظمی, مبینا. (۱۳۹۹). تاثیر شبکه های اجتماعی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تحصیلی دانشگاه مازندران. مطالعات برنامه ریزی آموزشی, ۹(۱۷), ۲۸۲-۲۹۸٫ doi: 10.22080/eps.2021.3201.
 3. سامیان، مسعود، موحدی، رضا، سعدی، حشمت اله، صالحی عمران، ابراهیم (۱۳۹۹). مدل شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجویان کشاورزی از دیدگاه خبرگان، فصلنامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، (۵۵)۱۲، ۱۵۶-۱۳۷٫

 

ارائه و چاپ مقاله در کنفرانس‌های داخلی:

 1. ابراهیم صالحی عمران، (۱۳۷۲) علل و عوامل مؤثر در بی‌علاقگی و کم‌توجهی دانشجويان رشته‌های دبيري به دروس تربيتي. چهارمين سمپوزيوم جايگاه تربيت. وزارت آموزش‌وپرورش ۱۳۷۲٫
 2. ابراهیم صالحی عمران، (۱۳۸۳) آموزش‌های فنی و حرفه‌ای. پنجمین همایش ملی کار. تهران، وزارت کار و امور اجتماعی.۱۳۸۳
 3. ابراهیم صالحی عمران، (۱۳۸۳) آموزش‌های فني و حرفه‌ای، مهارت‌های اساسي و تحولات اجتماعي. مجموعه مقالات چاپ‌شده در همايش آموزش‌های فني و تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي. اداره كل آموزش‌های فني و حرفه‌ای استان مازندران. ۱۳۸۳٫
 4. ابراهیم صالحی عمران، (۱۳۸۲) زن و توسعه: تحليلي بر كاربرد نظریه‌های سرمايه انساني و اجتماعي. دفتر مطالعات زنان دانشگاه مازندران.۱۳۸۲
 5. ابراهیم صالحی عمران، (۱۳۸۰) بررسي گسترش آموزش عالي در ايران با رجوع خاص به مشاركت زنان. دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و تحقيقات و فن‌آوری. ۱۳۸۰٫
 6. یدالله مهر علی زاده، ابراهیم صالحی عمران، (۱۳۸۳) چاپ مقاله تحت عنوان: آيا اصلاحات آموزش عالی در ایران در جهت تحولات جهانی‌شدن است؟ همايش آموزش عالی و توسعه پايدار. مجموعه مقالات همايش. جلد دوم. موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالي. ۱۳۸۳
 7. ابراهیم صالحی عمران، یدالله مهر علی زاده (۱۳۸۳) چاپ مقاله تحت عنوان: تغييرات بازار کار، توسعه آموزش عالی و سرمايه اجتماعی. همايش آموزش عالی و توسعه پايدار. مجموعه مقالات همايش. جلد اول. موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالي. ۱۳۸۳
 8. ابراهیم صالحی عمران، (۱۳۸۴) آموزش‌های فني و حرفه‌ای، تحولات اجتماعي و اقتصادی. مجموعه مقالات چاپ‌شده در همايش آموزش‌های فني و تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي. اداره كل آموزش‌های فني و حرفه‌ای استان مازندران. ۱۳۸۴٫
 9. آموزش عالی و پرورش روحیه کارآفرینی در دانشجویان: موردبررسی دانشگاه مازندران. سمنان دانشگاه سمنان. همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی. ۱۳۸۶٫
 10. تبیین و کاربست نظریه سازنده گرایی در تدریس علوم. همایش منطقه‌ای یاددهی و یادگیری در آموزش علوم. سلماس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو. ۱۳۸۸٫
 11. ارائه الگوی ارزیابی در کیفیت در آموزشی عالی بر اساس رویکرد سیستمی. مجموعه مقاله‌های همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی. دانشگاه شهید بهشتی. ۱۳۸۷٫
 12. تبیین مؤلفه‌های اساسی برنامه درسی برای ایجاد و توسعه مهارت‌های اشتغال‌زای بازار کار در اقتصاد جهانی… هشتمین انجمن مطالعات برنامه درسی. بابلسر دانشگاه مازندران ۱۳۸۷٫
 13. جهانی‌شدن، افت کیفیت آموزشی و خصوصی‌سازی در آموزش… هشتمین انجمن مطالعات برنامه درسی. بابلسر دانشگاه مازندران ۱۳۸۷٫
 14. تأثیر آموزش‌های جهانی در رشد حرفه‌ای معلم. هشتمین انجمن مطالعات برنامه درسی. بابلسر دانشگاه مازندران ۱۳۸۷٫
 15. ابراهیم صالحی عمران (۱۳۸۸) توسعه منابع انسانی و رویکردهای نظری. همایش ملی منابع انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر.۱۳۸۸٫
 16. برنامه درسی آموزش عالی و مهارت‌های اشتغال‌زای بازار کار در اقتصاد جهانی. همایش برنامه درسی آموزش عالی در ایران. دانشگاه تبریز ۱۳۸۸٫
 17. تبیین ضرورت توجه به مهارت‌های اشتغال‌زا در برنامه‌ی درسی آموزش عالی. همایش برنامه درسی آموزش عالی در ایران. دانشگاه تبریز ۱۳۸۸٫
 18. برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی به پرورش مهارت‌های کارآفرینی. همایش برنامه درسی آموزش عالی در ایران. دانشگاه تبریز.۱۳۸۸٫
 19. تجزیه‌وتحلیل محتوای کتاب‌های درسی بر مبنای مؤلفه‌های خلاقیت. سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی تبریز و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.۶-۵ آبان. تهران (خانه معلم).۱۳۸۹٫
 20. نقش تفاوت‌های جنسیتی در هویت‌یابی تحصیلی و شغلی دانشجویان و بررسی آن در مباحث روانشناسی. همایش تفاوت‌های جنسیتی در روانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر. ۲۰ آذر ۱۳۸۹٫
 21. چرایی و چیستی آموزش سلامت در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی. اولین همایش ملی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت. دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران ۲۱ و ۲۲ مهرماه ۱۳۸۹٫
 22. بررسی میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی و ابعاد آن. همایش ملی رویکردها، چالش‌ها و راهبردهای برنامه درسی تربیت شهروندی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. اسفند ۱۳۸۹٫
 23. بررسی تفکر انتقادی و خلاق در دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان. دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران: برنامه درسی تربیت‌معلم. تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، ۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۳۸۹٫
 24. صالحی عمران، ابراهیم، یغموری، سعید (۱۳۸۹). بررسی مهارت‌های اشتغال‌زای بازار کار فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از دیدگاه مدیران و کارفرمایان. همایش ملی دانشگاه، دانشجو نیازهای جامعه. اصفهان. دانشگاه اصفهان. ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹٫
 25. ابراهیم صالحی عمران، (۱۳۸۹) دانشجو انتخاب شیوه خاص تحصیل حضوری، نیمه‌حضوری و غیرحضوری در دانشگاه: یک تحلیل اقتصادی. همایش ملی دانشگاه، دانشجو نیازهای جامعه. اصفهان. دانشگاه اصفهان. ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹٫
 26. ابراهیم صالحی عمران، اقدس عالی شوندی (۱۳۹۰) بررسی سیاست پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های ایران. همایش بین‌المللی مدیریت، آینده‌نگری کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی. سنندج، دانشگاه کردستان. ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰٫
 27. ابراهیم صالحی عمران، عبدالحمید ثابتی (۱۳۹۰) بررسی مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در توسعه منابع انسانی. همایش بین‌المللی مدیریت، آینده‌نگری کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی. سنندج، دانشگاه کردستان. ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰٫
 28. ابراهیم صالحی عمران، حسین چهارباشلو (۱۳۹۰) بررسی روابط دانشگاه و صنعت در ایران: مطالعه تطبیقی با توجه به تجربیات کشورهای موفق. همایش بین‌المللی مدیریت، آینده‌نگری کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی. سنندج، دانشگاه کردستان. ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰٫
 29. ابراهیم صالحی عمران، سمیه محمدی زاد (۱۳۹۰). تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی بر اساس حیطه شناختی درس تربیت‌بدنی. همایش ملی تحول بنیادین در نظام درسی ایران. مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد. ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰٫
 30. ابراهیم صالحی عمران، (۱۳۹۰). علوم تربیتی و اشتغال. اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران. تهران. دانشگاه شهید بهشتی.۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰٫
 31. ابراهیم صالحی عمران، منصوره ایران‌نژاد، زهرا جعفری (۱۳۹۰) بررسی نقش آموزش‌های دینی در شادکامی فردی و اجتماعی. مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی، ۱۷ اسفند ۱۳۹۰٫
 32. ابراهیم صالحی عمران، منصوره ایران‌نژاد، زهرا جعفری (۱۳۹۰). اهمیت و ضرورت شکل‌گیری بسترهای فرهنگی شادی و نشاط در دانشگاه اسلامی. مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی، ۱۷ اسفند ۱۳۹۰٫
 33. ابراهیم صالحی عمران، زهرا جعفری، منصوره ایران‌نژاد، (۱۳۹۰). جایگاه و نقش معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه اسلامی. مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی، ۱۷ اسفند ۱۳۹۰٫
 34. ابراهیم صالحی عمران، عرفانه قاسم پور (۱۳۹۰) بررسی نظرات دانشجویان درباره ویژگی انسان کامل در اسلام در رفتار دانشجویان: موردبررسی دانشگاه مازندران. مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی، ۱۷ اسفند ۱۳۹۰٫
 35. ابراهیم صالحی عمران (۱۳۹۰) سخنران ويژه همايش ملي ” مهارت‌آموزی و اشتغال در ايران “. تهران. سازمان آموزش فني و حرفه‌ای كشور ۱۳۹۱٫
 36. بررسي تناسب رشته­هاي تحصيلي در فرايند گسترش و آمایش آموزش عالي (مطالعه موردی: دانشگاه شمال کشور) همایش بین‌المللی ” آمایش در آموزش عالي. بابلسر دانشگاه مازندران. ۱۳۹۱٫
 37. ابراهیم صالحی عمران، مجتبی تجری (۱۳۹۱). بررسی دیدگاه‌های انتقادی در آمایش آموزش عالي. همایش بین‌المللی ” آمایش در آموزش عالي. بابلسر دانشگاه مازندران. ۱۳۹۱٫
 38. ابراهیم صالحی عمران، سمیه محمدیزاد، زهرا جعفری (۱۳۹۱) سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران و دستاوردهای آن در برنامه‌ریزی آموزش عالی. همایش بین‌المللی ” آمایش در آموزش عالي. بابلسر دانشگاه مازندران. ۱۳۹۱٫
 39. ابراهیم صالحی عمران، الهه رحمانی (۱۳۹۱) مسئله اشتغال دانش‌آموختگان آموزش عالی و ضرورت توجه به مهارت‌های اشتغال‌زای بازار کار در طرح آمایش آموزش عالی. همایش بین‌المللی ” آمایش در آموزش عالي. بابلسر دانشگاه مازندران. ۱۳۹۱٫
 40. ابراهیم صالحی عمران، الهه رحمانی (۱۳۹۱) بررسی شایستگی‌های کانونی در برنامه‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای: مروری بر مباحث نظری و تجربیات کشورها. همايش ملي ” مهارت‌آموزی و اشتغال در ايران “. تهران. سازمان آموزش فني و حرفه‌ای كشور ۱۳۹۱٫
 41. ابراهیم صالحی عمران (۱۳۹۱). بررسی زمینه‌ها و عوامل مؤثر برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای. همايش ملي ” مهارت‌آموزی و اشتغال در ايران “. تهران. سازمان آموزش فني و حرفه‌ای كشور ۳۱ خرداد ۱۳۹۱٫
 42. ابراهیم صالحی عمران، مجتبی تجری (۱۳۹۱) سرمايه فرهنگي به‌عنوان يك ضرورت فرهنگي در آموزش عالي.
 43. ابراهیم صالحی عمران، مریم برادران (۱۳۹۱) دانشگاه پژوهشي يك ضرورت براي سرمایه‌گذاری در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي. تهران. همايش ملي آینده‌پژوهی. ۱۳۹۱
 44. ابراهیم صالحی عمران، مولود اثاری (۱۳۹۱) بررسي وضعيت تدريس رايانه دانش آموزان دوره متوسطه فني و حرفه‌ای شهرستان ساري. همايش ملي ” مهارت‌آموزی و اشتغال در ايران “. تهران. سازمان آموزش فني و حرفه‌ای كشور ۳۱ خرداد ۱۳۹۱٫
 45. ابراهیم صالحی عمران، سمیه محمدیزاد، زهرا جعفری، منصوره ایران نزاد (۱۳۹۲) بررسي تناسب بين دانشگاه‌های سنتي و مجازي و مقاطع تحصيلات تكميلي. كنفرانس بین‌المللی توسعه تحصيلات تكميلي. تهران. دانشگاه تربيت مدرس. ۱ خرداد ۱۳۹۲
 46. . ابراهیم صالحی عمران، زهرا فرهمند (۱۳۹۲). آمایش جنسيت دانشجويان. كنفرانس بین‌المللی توسعه تحصيلات تكميلي. تهران. دانشگاه تربيت مدرس. ۱۳۹۲
 47. بررسي واكاوي عوامل ايجاد توسعه تحصيلات تكميلي و. كنفرانس بین‌المللی توسعه تحصيلات تكميلي. تهران. دانشگاه تربيت مدرس. ۱۳۹۲
 48. آمایش آموزش عالي و گسترش بخش‌های آموزش غیردولتی. كنفرانس بین‌المللی توسعه تحصيلات تكميلي. تهران. دانشگاه تربيت مدرس. ۱۳۹۲
 49. ابراهیم صالحی عمران، زهرا ممتاز (۱۳۹۲) بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر اجراي موفق نظام آموزش مهارت و فناوري. همايش بین‌المللی مهارت‌آموزی و اشتغال ارديبهشت ۹۲
 50. . ابراهیم صالحی زهرا فرهمند (۱۳۹۲). آمایش آموزش عالی زیرساختی مطمئنی در اقتصاد مقاومتی. همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رهیافت تولید ملی. دانشگاه باهنر کرمان. ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
 51. ابراهیم صالحی عمران، مجتبی تجری (۱۳۹۱) موانع پیش روی کارآفرینی در دانشگاه. کنفرانس ملی کارآفرینی. تهران دانشگاه شاهد. ۲۰ و ۲۱ مهر ۱۳۹۱٫
 52. ابراهیم صالحی عمران، عرفانه قاسم پور (۱۳۹۲) بررسي شاخص‌ها و اصول اخلاق در پژوهش با نگاهي به متون اسلامي. اولين همايش ملي اسلام و ارزش‌های متعالي با تأکید بر اخلاق. تهران. اولين همايش ملي اسلام و ارزش‌های متعالي با تأکید بر اخلاق. دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي. ۸ اسفند.
 53. حسين چهارباشلو، ابراهيم صالحي عمران، فاطمه خوشنويسان (۱۳۹۲) بازنگري در برنامه‌های درسي آموزش فني و حرفه‌ای با تأکید بر مهارت‌های اشتغال‌زا. همايش ملي تغيير در برنامه درسي دوره‌ای‌های تحصيلي آموزش‌وپرورش. بيرجند.۱۴-۱۵ اسفند دانشگاه بيرجند.
 54. ابراهیم صالحی عمران، معصومه محمديان (۱۳۹۲) رابطه توده‌ای شدن آموزش عالي و گسترش کارآفرینی. همايش ملي دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش‌محور. دانشگاه مازندران. ۲۵ و ۲۶ ارديبهشت.
 55. ابراهیم صالحی عمران، زينب كرم خاني، آمنه قرباني نيا (۱۳۹۳) آسیب‌شناسی آزمون‌های عملي مهارت حرفه‌ای در آزمون‌های عملي از ديدگاه مربيان. دومين همايش بین‌المللی مهارت‌آموزی و اشتغال. ۱۷ ارديبهشت. تهران سازمان آموزش فني و حرفه‌ای.
 56. ابراهیم صالحی عمران، زينب كرم خاني، (۱۳۹۳) رتبه‌بندی شایستگی‌های موردنیاز بازار كار جهاني در سطوح مختلف مديريت در صنايع و شرکت‌ها. ۱۷ ارديبهشت. سومين همايش بین‌المللی مهارت‌آموزی و اشتغال. تهران سازمان آموزش فني و حرفه‌ای.
 57. ابراهیم صالحی عمران، زينب كرم خاني، (۱۳۹۳) بررسي جايگاه بین‌المللی شدن آموزش عالي در اسناد فرادستي و سهم ايران در آموزش بین‌المللی در مقايسه با ساير کشورها. همايش بین‌المللی توسعه آموزش عالي فرا مرزي: فرصت‌ها و چالش‌ها. دانشگاه فردوسي مشهد.۲۴ ارديبهشت.
 58. تيموري ميترا، ابراهیم صالحی عمران، (۱۳۹۳) الگوي بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها با تأکید بر نقش دولت و دانشگاه‌ها. همايش بین‌المللی توسعه آموزش عالي فرامرزي: فرصت‌ها و چالش‌ها. دانشگاه فردوسي مشهد.۲۴ ارديبهشت.
 59. شكري عاطفه، ابراهیم صالحی عمران، مهرداد مدهوشي، (۱۳۹۳) بررسي و تعيين استراتژی مناسب براي بین‌المللی شدن آموزش عالي ايران با استفاده از ماتريس SWOT. همايش بین‌المللی توسعه آموزش عالي فرامرزي: فرصت‌ها و چالش‌ها. دانشگاه فردوسي مشهد.۲۴ ارديبهشت.
 60. كاكايي، فهيمه، فاطمه عطاران، ابراهیم صالحی عمران، (۱۳۹۳) برنامه درسي: رهيافتي نو به‌سوی دانشگاه فرامرزي. همايش بین‌المللی توسعه آموزش عالي فرامرزي: فرصت‌ها و چالش‌ها. دانشگاه فردوسي مشهد.۲۴ ارديبهشت.
 61. صالحی عمران ابراهیم، فاطمه حسين تبار، (۱۳۹۳) بررسي نظري اثرات سرمايه اجتماعي بر توسعه و گسترش خوشه‌های صنعتي. همايش ملي کارآفرینی و رقابت‌پذیری. دانشگاه مازندران. ۳۰ ارديبهشت.
 62. هاشمی، سهیلا، صالحی عمران، ابراهیم، کرمخانی، زینب (۱۳۹۳). تفکر انتقادی حلقه مفقوده نظام آموزش عالی: بررسی مهارت تفکر انتقادی دانشجویان و چگونگی آموزش آن از سوی اساتید، فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، سال هشتم، شماره ۲۷، زمستان ۱۳۹۳، ۱۲۳-۹۹
 63. باعزت، فرشته، ابراهیم صالحی عمران، مائده صفر دخت (۱۳۹۴) نقش هوش اخلاقی مدیران بر استرس شغلی دوره متوسطه. همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب‌شناسی جامعه.۱۰ شهریور ۹۴٫
 64. برادران، مریم، نیکو دیالمه، ابراهیم صالحی عمران (۱۳۹۴) علم نافع، مؤلفه‌های مناسب انتخاب محتوای آموزشی و تأثیر آن در سبک زندگی علمی. همایش ملی سبک زندگی و دانشجویی ایرانی، آسیب‌ها، راهبردها و راهکارها. بابلسر دانشگاه مازندران.۶ خرداد.
 65. برادران، مریم، ابراهیم صالحی عمران (۱۳۹۴) سیاست پژوهی پلی بین سازندگان دانش و سیاست‌گذاران. همایش ملی مدیریت و آموزش. دانشگاه ملایر ۱۲ اردیبهشت.
 66. برادران، مریم، ابراهیم صالحی عمران (۱۳۹۴) توسعه کمی دوره دکتری در ایران: منطق پایه و رشد متوازن. کنگره ملی ” آموزش عالی ایران “. تهران دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۵٫
 67. صالحی عمران، فاطمه حسین تبار (۱۳۹۴) تدریس در دانشگاه با توجه به مفهوم گرایتون. کنگره ملی ” آموزش عالی ایران “. تهران دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۵٫
 68. حمیرا ترجانی (۱۳۹۴) کدهای اخلاق رهیافتی نو به توسعه اخلاقی در دانشگاه. کنگره ملی ” آموزش عالی ایران “. تهران دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۵٫
 69. صالحی عمران ابراهیم (۱۳۹۵) سیستم کارورزی دانشگاه فرهنگیان: قوت، ضعف، فرصت، تهدید. دومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی.
 70. صالحی عمران ابراهیم (۱۳۹۶) آموزش تولید و اشتغال. تهران کنگره ملی آموزش عالی ایران. تالار علامه امینی دانشگاه تهران.
 71. آهنگری مرضیه، غفاری مجید، صالحی عمران، ابراهیم (۱۳۹۷) اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مؤلفه‌های بهزیستی روان‌شناختی در زنان مطلقه. پنجمین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی علوم تربیتی و سبک زندگی ۲۱ تیر ۹۷٫
 72. سخنرانی ویژه در کنفرانس ملی توسعه سرمایه انسانی با موضوع مهارت‌آموزی، توسعه سرمایه انسانی و اشتغال، ۸ بهمن ۱۳۹۸ دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 73. سخنرانی ویژه در اولین نشست علمی تخصصی قطب علمی آموزش عالی و توسعه پایدار با موضوع «مهارت‌آموزی و توسعه پایدار» ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، دانشگاه شهید بهشتی
 74. سخنران ویژه وبینار تخصصی« رشته آموزش عالی: دستاوردهای گذشته و دورنمای آینده » برگزار شده توسط انجمن آموزش عالی ایران، ۲۸ آبان ۱۳۹۹٫
 75. صالحی عمران، ابراهیم، عین خواه، فرناز، (۱۳۹۹). مهارت آموزی و توسعه پایدار، مجموعه مقالات اولین نشست تخصصی قطب علمی آموزش عالی و توسعه به کوشش محمد یمنی دوزی سرخابی، تهران: موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۵۳-۱۳٫
 76. سخنران ویژه کنفرانس ملی « رشته آموزش عالی: راهبردهای ارتقا کیفیت» برگزار شده توسط انجمن آموزش عالی ایران، ۱۱ آذر ۱۳۹۹٫
 77. صالحی عمران، ابراهیم، عین خواه، فرناز (۱۳۹۹). پیاده‌سازی شایستگی‌های اشتغال پذیری در برنامه‌های درسی آموزش عالی مهارت محور، ارائه شده به صورت شفاهی در اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،۱۲ و ۱۳ آذر ۱۳۹۹٫
 78. سخنران ویژه اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال با عنوان «برنامه درسی دانشگاه و ضرورت توجه به شایستگی‌های اشتغال پذیری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،۱۲ و ۱۳ آذر ۱۳۹۹٫
 79. صالحی عمران، ابراهیم، عین خواه، فرناز (۱۳۹۹). الگوی نوآورانه آموزشی بر مبنای الگوی شایستگی CDIO: گامی جهت آموزش الکترونیک با کیفیت، اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران. تجربیات و چالش های استقرار یادگیری الکترونیکی، ۲۰ و ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹، انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی.
 80. صالحی عمران، ابراهیم، عین خواه، فرناز، (۱۳۹۹). مهارت‌آموزی، توسعه سرمایه انسانی و اشتغال، برگزیده مجموعه مقالات ششمین و هفتمین کنفرانس ملی توسعه سرمایه انسانی، به کوشش: دکتر محمد تقی نظرپور، دکتر اباصلت خراسانی، دکتر اعظم ملا محمدی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، صص: ۲۹۲-۲۷۲٫
 81. سخنران ویژه نشست تخصصی با عنوان “بررسی آثار کووید-۱۹ بر آینده علم، فناوری و نوآوری (۱)، گروه مطالعات آینده علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ۷ بهمن ۱۳۹۹٫
 82. کمانکش، شهره و صالحی عمران، ابراهیم،۱۳۹۹،شناسایی میزان اثربخشی موسیقی بر یادگیری خودراهبر دانش آموزان مقطع ابتدایی (مطالعه موردی شهرستان آمل)،دومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش،تهران،،،https://civilica.com/doc/1143624.
 83. بزرگپور نیازی، نسرین و عمویی، فتانه و صالحی عمران، ابراهیم،۱۳۹۸،اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر تاب آوری در سالمندان شهرستان بابل،پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی،تهران،،،https://civilica.com/doc/1046005
 84. بزرگپورنیازی، نسرین و عمویی، فتانه و صالحی عمران، ابراهیم،۱۳۹۸،اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی در سالمندان شهرستان بابل،نخستین کنگره ایرانی روان‌شناسی مثبت،تهران،،،https://civilica.com/doc/1022327
 85. خاتون زکوی، نرجس و صالحی عمران، ابراهیم،۱۳۹۸،شناسایی عوامل محبوبیت مدرسه و رابطه با با فرایند یاددهی و یادگیری از دیدگاه دبیران،اولین همایش ملی مدرسه فردا،اردبیل،،،https://civilica.com/doc/1013328
 86. خاتون زکوی، نرجس و صالحی عمران، ابراهیم،۱۳۹۸،شناسایی عوامل محبوبیت مدرسه و رابطه آن با فرایند یاددهی _ یادگیری دانش آموزان،اولین همایش ملی مدرسه فردا،اردبیل،،،https://civilica.com/doc/1013243
 87. عزیزپور، پرستو و صالحی عمران، ابراهیم،۱۳۹۸،شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در اداره استاندارد کرج،اولین همایش ملی مدرسه فردا،اردبیل،،،https://civilica.com/doc/1013240
 88. خاتون زکوی، نرجس و صالحی عمران، ابراهیم،۱۳۹۸،مقایسه عوامل محبوبیت مدرسه در مدارس دولتی و نمونه دولتی و رابطه آن با فرایند یاددهی _ یادگیری دانش آموزان،اولین همایش ملی مدرسه فردا،اردبیل،،،https://civilica.com/doc/1013241
 89. عزیزی شمامی، مصطفی و صالحی عمران، ابراهیم و غلامی، ربابه،۱۳۹۷،بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای و رهبری توانمند ساز در مدارس استان مازندران،سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش،محمودآباد،،،https://civilica.com/doc/829821
 90. خاتون زکوی، نرجس و صالحی عمران، ابراهیم،۱۳۹۸،شناسایی عوامل محبوبیت مدرسه و رابطه آن با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان،اولین همایش ملی مدرسه فردا،اردبیل،،،https://civilica.com/doc/1013242
 91. کاظمی، محدثه و صالحی عمران، ابراهیم و کرمخانی، زینب،۱۳۹۸،بررسی رابطه سبک های تفکر با نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری سازمان آموزش و پرورش استان مازندران،اولین همایش ملی مدرسه فردا،اردبیل،،،https://civilica.com/doc/1013233
 92. فروتن نیاکی، مریم و صالحی عمران، ابراهیم،۱۳۹۷،بررسی رابطه رسانه های دیداری- شنیداری و نرم افزارهای آموزشی بر کیفیت تدریس توسط معلمان ابتدایی شهرستان آمل،سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش،محمودآباد،،،https://civilica.com/doc/830136
 93. سامیان، مسعود و موحدی، رضا و صالحی عمران، ابراهیم،۱۳۹۷،آموزش مبتنی بر شایستگی در نظام آموزش عالی ایران،سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش،محمودآباد،https://civilica.com/doc/829705
 94. صالحی عمران، ابراهیم و عالیشوندی، اقدس و کاوه ئی، بهروز،۱۳۹۰،بررسی سیاست پذیرش دانشجوی بومی در دانشگاه های ایران،اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی،سنندج،،،https://civilica.com/doc/168144
 95. صالحی عمران، ابراهیم و بابایی، سحر،۱۳۹۲،بررسی ارتباط اخلاق حرفه‌ای و کارآفرینی و ضرورت آموزش اخلاق حرفه‌ای در کارآفرینی،همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور،بابلسر،،،https://civilica.com/doc/217596
 96. صالحی عمران، ابراهیم و حسین تبار مرزبالی، فاطمه،۱۳۹۴،آموزش مهندسی با رویکرد ارتباطی بین سرمایه فرهنگی و نظریه ی کوانتوم،اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)،شیراز،،،https://civilica.com/doc/433729
 97. صالحی عمران، ابراهیم و ترجانی، حمیرا،۱۳۹۳،توسعه پایدار در علوم تربیتی با نگاه ویژه به سرمایه اجتماعی،اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی،تهران،،،https://civilica.com/doc/320875
 98. صالحی عمران، ابراهیم و یزدانی، جمشید و شکرزاده، سکینه،۱۳۹۶،آسیب شناسی فعالیت های بهسازی منابع انسانی بر اساس عوامل ساختاری مدل سه شاخگی(مورد مطالعه بیمارستان فاطمه زهرا ساری)،اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی،قائم شهر،،،https://civilica.com/doc/674700
 99. صالحی عمران، ابراهیم، عین خواه، فرناز (۱۴۰۰)، آموزش‌های عالی مهارتی: اولویت‌بندی راهکارهای سیاستی در زمان شیوع، بازگشایی و نقاهت ناشی از کرونا، ارائه به صورت سخنرانی در دومین همایش ملی مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری و فضای سایبر در ایران، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اردیبهشت ۱۴۰۰٫

 

ارائه و چاپ مقاله در کنفرانس‌های بین‌المللی:

۱-ارائه مقاله تحت عنوان:

.A Study of the relationship between higher education expansion and dialogue among civilisations در كنفرانس بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها. ورشو. لهستان. ۱۳۸۲٫

۲-ارائه مقاله تحت عنوان:

Expansion of higher education in Iran and women’s participation در كنفرانس بین‌المللی آموزش مردمان بومي – كانادا –۱۳۸۱٫

۳-ارائه مقاله تحت عنوان:

The reasons of women’s representation in Iranian universities در كنفرانس بین‌المللی تحقيقات آموزشی در اروپا – هامبورگ آلمان ۱۳۸۲٫

۴-ارائه مقاله تحت عنوان:

Vocational training in relation to adults in Iran در كنفرانس يونسكو – تايلند ۱۳۸۲٫

۵-چاپ مقاله تحت عنوان:

Growth and development of university in Iran and women’s representation. در كنفرانس آموزش عالي براي قرن ۲۱ – مالزي ۱۳۸۱٫

۶-ارائه مقاله تحت عنوان:

Higher education expansion with relation to Nation-State in the age of globalisation.

در كنفرانس تعليم و تربيت، مشاركت و جهانی‌شدن. جمهوري چك، پراگ. ۲۰۰۴٫

۷-ارائه مقاله تحت عنوان:

A study of factors determining on technical and vocational trainees placement (case study: Iran).

در كنفرانس بین‌المللی تحقيقات آموزشی در اروپا – يونان ۱۳۸۳٫

۸- ارائه مقاله تحت عنوان:

A study of women’s participation in public life in Iranian context.Paper presented at the XVI World Congress of Sociology. Durban. South Africa 23-29 July 2006.

.

۹- پذيرش مقاله تحت عنوان:

Higher education expansion and new labour market’s needs: A Theoretical

l discusion. Presented for the EERA conference. Dublin 2005.

۱۰- ارائه مقاله تحت عنوان:

A study about women’s employment among the university’s graduates: case study mazandaran university.Paper presented at the EERA conference.Geneva 2006.

۱۱- ارائه مقاله تحت عنوان:

Higher educational opportunity for Iranian women and social change. Paper presented at the Globalization, inequality and the life course conference. Department of Sociology, University of Groningen, The Netherlands, Sept. 1-2, 2007.

۱۲-ارائه مقاله تحت عنوان:

Employability skills training in higher education. Paper presented at the ECER conference 10-12 Sept. 2008 Goteborg.

۱۳- ارائه مقاله تحت عنوان:

Explanation of the expansion of higher education in Iran with reference to women. Paper presented at the British Association for International and Comprative Education (BAICE) Research student conference. Gender and Education: Policy and practive, 5th May 2000. University of Sussex Institute of Education.

 

۱۴- ارائه مقاله تحت عنوان:

Employability skills with considering social capital in Iranian HE.Paper presented at the International conference on learning innovation in science anf technology ICLIST conference 24- 25 Feb. 2010.Pattaya.Thahiland.

۱۵- ارائه مقاله تحت عنوان:

Supply side explanations for the women ‘s participation in higher education in Iran with considering nation-state formation. Paper presented at the World congress of sociology. 11-17 July 2010. Gothenburg, Sweden.

۱۶- ارائه مقاله تحت عنوان:

Content analysis of elementary textbooks based on global education components. Paper presented at the globalization and localization in call international conference 1-3 Dec. 2010. Sabah. Malaysia.

 

 1. Salehi omran. Ebrahim(2015) Cultural agility new approach to assess the competence of teachers. International conference on management, economics and Humanities. 17 May 2015, Istanbul, Turkey.
 2. Salehi omran. Ebrahim(2015)Ethical capital in higher education (Measurement and identification the components of competency with spicial referred to faculty in Mazandaran University. International conference on Modern Approach in Humanities, Kualalumpur, Malaysia 14 Dec. 2015.
 3. Salehi omran. Ebrahim(2015)Employers and employment of graduates of traditional and virtual universities. 1st International conference on Innovation and research in Arts and Humanities, August 27, Istanbul, Turkey.
 4. Gholam Ali Tabarfirouzjaee, Kobra و SalehiOmran, Ebrahim و Gholam Ali Tabarfirouzjaee, Mahdi,1398,Evaluating the Effectiveness of Virtual Social Networks on Key Skills of Students at Mazandaran University,چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی,,,https://civilica.com/doc/971648

 

چاپ چکیده در کنفرانس:

 1. تبیین پیامدهای فراروی افزایش حضور زنان در مؤسسات آموزش عالی. اصفهان. دانشگاه اصفهان. دومین همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران.۱۳۸۹٫
 2. آموزش عالی، رویکرد حرفه گرایی و ارزیابی اقتصادی. همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی. تهران. دانشگاه شهید بهشتی. ۱۳۸۷٫
 3. بررسی انواع سرمایه‌ها و برنامه‌های آموزش علوم انسانی: فرصت‌ها و چالش‌ها. تهران. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. همایش بین‌المللی علوم انسانی در ایران.۱۳۸۹٫
 4. بررسی چالش‌های آموزش علوم انسانی در آموزش عالی ایران. کنگره ملی علوم انسانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ۱۳۸۵
 5. تحلیل مفهوم شهروندی و جایگاه آن در جامعه اسلامی. مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی، ۱۷ اسفند ۱۳۹۰٫
 6. بررسی نقش دانشگاه اسلامی در ایجاد شادی و بهزیستی روانی. مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی، ۱۷ اسفند ۱۳۹۰٫
 7. سرمايه روان‌شناختی به‌عنوان رويكردي نو در تضمين كيفيت نظام‌های آموزشی. تهران كنفرانس ملي ارزشيابي و تضمين كيفيت در نظام‌های آموزشی. ۱۳۹۱
 8. Higher education and employability skills with considering social capital.HERDSA conference. 8=11 July 2007. Australia.
 9. Iranian female graduate and their employment situation. ECER conference 2010. Helsinki. Finland.

 

چاپ مقاله و یادداشت تحلیلی در روزنامه و خبرنامه:

 • ابراهیم صالحی عمران، مساله دختران دانش آموخته و بازار کار، روزنامه شرق شماره ۱۷۴۲، یک‌شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۲ ، صفحه ۱۰ (اندیشه)
 • ابراهیم صالحی عمران، آمایش آموزش عالی در ایران: ملاحظات، خبرنامه آموزش عالی، آذر و دی ۱۳۹۹، صفحه ۴۱-۳۹
 • ابراهیم صالحی عمران، نگاهی تحلیلی به محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش: لزوم تربیت حرفه‌ای و مهارت آموزی منابع انسانی، روزنامه ایران شماره ۷۴۶۵، یک‌شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹، صفحه ۱۱ (جامعه)
 • ابراهیم صالحی عمران، دشواری انتخاب برای تحصیل در آموزش عالی، روزنامه همشهری ۲۶ فروردین ۱۳۹۹، کد خبر ۹۸۲۰۵
 • ابراهیم صالحی عمران، آموزش عالی، نسخه به روز شده، روزنامه همشهری، ۲۴ آذر ۱۳۸، شماره ۷۸۳۱
 • ابراهیم صالحی عمران، جایگاه آموزش عالی در لایحه بودجه ۹۶، روزنامه ایران شماره ۶۴۱۲ (پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵، صفحه ۱۱ (آموزش)

 

شرکت در نشست های تخصصی در شبکه های تلویزیونی:

 • نشست تخصصی در برنامه زنده “روی خط خبر” در شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موضوع برنامه: نسبت رشته های دانشگاه فنی و حرفه‌ای با نیاز های بازار کار، ۱۸ تیر ۱۳۹۸٫
 • نشست تخصصی در برنامه زنده “به وقت ایران” در شبکه آموزش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موضوع برنامه: کارآفرینی، ۵ مرداد ۱۳۹۹٫
 • نشست تخصصی در برنامه زنده “ایران فعال” در شبکه سلامت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موضوع برنامه: نقش دانشگاه فنی و حرفه‌ای در توسعه ورزش همگانی، یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹٫
 • نشست تخصصی در برنامه زنده “به وقت ایران” در شبکه آموزش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موضوع برنامه: اهمیت و چالش های پیش روی آموزش عالی مهارتی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای، ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹٫
 • نشست تخصصی در برنامه زنده “به وقت ایران” در شبکه آموزش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موضوع برنامه: ارتقا آموزش های عالی مهارتی، سه شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹
 • نشست تخصصی در برنامه “غیر محرمانه”، موضوع برنامه: مهارت شغلی دانشجویان، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۷، کاری از گروه اقتصاد شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • نشست تخصصی در برنامه زنده “به وقت ایران” در شبکه آموزش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موضوع برنامه: ضرورت توجه به آموزش عالی مهارتی در نقشه جامع علمی کشور، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰٫
 • حضور دکتر ابراهیم صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور
 • نشست تخصصی در برنامه زنده “به وقت ایران” در شبکه آموزش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موضوع برنامه: ارتقا آموزش های عالی مهارتی، سه شنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۰

 

شركت در دوره‌ها و کارگاه‌های مختلف آموزشی و تحقيقي:

 1. شركت در كارگاه آموزشی تحت عنوان «روش تحقيق كمي و كيفي». دانشگاه مازندران ۱۳۸۱٫
 2. شركت در كارگاه آموزشی تحت عنوان «آشنایی با شیوه‌های ارزشيابي آموزشی». دانشگاه مازندران ۱۳۸۱٫
 3. شركت در كارگاه آموزشی تحت عنوان «روش تدريس زبان انگليسي (۱)». دانشگاه مازندران: ۱۳۸۱٫
 4. شركت در كارگاه آموزشی تحت عنوان «آشنایی با اينترنت و پایگاه‌های اطلاعاتي». دانشگاه مازندران ۱۳۸۱٫
 5. شركت در كارگاه آموزشی تحت عنوان «روش‌ها و فنون تدريس پایگاه‌های اطلاعاتي»
  دانشگاه مازندران ۱۳۸۱٫
 6. شركت در كارگاه آموزشی تحت عنوان «ميزگرد تخصصي بررسي مسائل اجتماعي استان مازندران» دانشگاه مازندران ۱۳۸۱٫
 7. شركت در دوره آموزشی و اجرائی چرخه مدیریت بهره‌وری. انجمن بهره‌وری ایران ۱۳۸۴
 8. شركت در كارگاه آموزشی اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه‌ها. موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ۱۳۹۷٫

 

 

مجری و تدریس در کارگاه‌های آموزشی:

 1. برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی ” مهارت‌های روش تدریس ” برای مدرسان دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان مازندران در سال ۱۳۸۷٫
 2. برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی ”روش تحقیق برای مدیران و کارشناسان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران در دانشگاه مازندران سال ۱۳۸۶٫
 3. برگزاری و تدریس شش دوره کارگاه آموزشی ” روش تدریس ” برای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل ۱۳۸۳٫
 4. برگزاری و تدریس کارگاه آموزشی ” روش تحقیق و مقاله‌نویسی ” برای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل ۱۳۸۳٫
 5. مجری کارگاه آموزشی ” آشنایی با شیوه‌های ارزشیابی آموزشی ” برای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه مازندران ۱۳۸۱٫
 6. مجری کارگاه آموزشی ” روش‌ها و فنون تدریس ” برای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه مازندران ۱۳۸۱٫
 7. برگزاری و تدریس کارگاه آموزشی ” روش تدریس ” برای اعضای هیئت‌علمی گروه برق دانشگاه مازندران ۱۳۸۱٫
 8. برگزاری و تدریس کارگاه آموزشی ” روش تدریس ” برای مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران ۱۳۸۰٫
 9. برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی ”روش تحقیق ” برای مدرسان دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان مازندران در سال ۱۳۸۵٫
 10. برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی ”روش تحقیق ” برای مدرسان دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان مازندران در سال ۱۳۸۶٫
 11. برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی ”روش تحقیق ” برای مدیران و کارشناسان خدمات درمانی تأمین اجتماعی استان مازندران.۱۳۸۵٫
 12. برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی “طراحی پروپوزال تحقیقاتی ” برای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور منطقه ۹ کشور ۱۳۸۱٫
 13. برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی ” مهارت‌های روش تدریس ” برای مدرسان دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان مازندران در سال ۱۳۸۹٫
 14. برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی ” روش تحقیق ” برای مدرسان دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان مازندران در سال ۱۳۸۹٫
 15. برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی ” توانمندسازي اعضاي هیئت‌علمی در روش تدريس ” برای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم و فنون بابل ۱۳۹۰
 16. برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی ” توانمندسازي اعضاي هیئت‌علمی در روش تدريس ” برای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه مازندران ۱۳۹۱
 17. تدریس در کارگاه ملي ” آشنایی با مفاهيم و نظام‌های جديد در زمينه يادگيري مادام‌العمر. تهران كميسيون ملي يونسكو در ايران وزارت آموزش‌وپرورش. تهران ۱۳۹۱٫
 18. تدریس در کارگاه ملي ” يادگيري مادام‌العمر در ايران: چالش‌ها، دستاوردها و چشم‌انداز آینده. تهران كميسيون ملي يونسكو در ايران و سازمان آموزش فني و حرفه‌ای. تهران، ۲۱ مهر ۱۳۹۲٫
 19. تدریس در کارگاه آموزشی “ضرورت توجه به شایستگی‌های اشتغال پذیری در آموزش عالی”،  دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
 20. سخنرانی در میزگرد مجازی با موضوع: راهبردهای آینده آموزش و اشتغال در باستان شناسی ایران، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰٫

 

برگزاری همایش‌های ملي در كشور:

 1. دبير همايش ملي «دانشگاه و گفتگوی تمدن‌ها» محل برگزاري همايش: دانشگاه مازندران ۱۳۸۱٫
 2. دبير همايش ملي «جايگاه گفتگوي تمدن‌ها در بين اقشار مختلف جامعه» محل برگزاري همايش: دانشگاه مازندران ۱۳۸۰٫
 3. دبير همايش اول ملي آموزش‌های فني و تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي. دانشگاه‌های مازندران و تهران و اداره كل آموزش‌های فني و حرفه‌ای استان مازندران. در سال ۱۳۸۳٫
 4. دبير همايش دوم ملي نقش آموزش‌های فني و تحولات اقتصادي، اجتماعي. با همکاری دانشگاه‌های مازندران و تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اداره كل آموزش‌های فني و حرفه‌ای استان مازندران. در سال ۱۳۸۴٫
 5. عضو هیئت‌علمی همایش ایثار و شهادت: چالش‌ها و فرصت‌ها در حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد و سیاست. دانشگاه مازندران ۱۳۸۷
 6. عضو هیئت‌علمی همایش ملی “نقش آموزش‌وپرورش در توسعه پایدار “. کانون همبستگی فرهنگیان ایران ۱۳۸۳٫
 7. عضو کمیته علمی همایش بین‌المللی “آموزش و یادگیری غیررسمی. دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۵٫
 8. عضو کمیته علمی همایش ملی ”انسان معاصر، دین و کارکردهای آن ” دانشگاه مازندران ۱۳۸۴٫
 9. عضو کمیته علمی همایش “فرهنگ کار ” دانشگاه آزاد اسلامی ساری ۱۳۸۴٫
 10. عضو کمیته علمی. هشتمین انجمن مطالعات برنامه درسی. بابلسر دانشگاه مازندران ۱۳۸۷٫
 11. دبير همايش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی. دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۷٫
 12. عضو کمیته علمی همایش طرح مسائل اجتماعی استان مازندران. ۱۳۸۸
 13. عضو کمیته علمی همایش ملی فرصت‌ها و چالش‌ها اجتماعی، امنیتی در سواحل دریای خزر. ساری ۱۳۸۹٫
 14. عضو کمیته علمی همایش بین‌المللی مدیریت، آینده‌نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی. انجمن آموزش عالی ایران.۱۳۹۰
 15. عضو کمیته علمی همایش ملی دانشجو، دانشگاه و نیازهای جامعه. دانشگاه اصفهان. ۱۳۸۹
 16. عضو کمیته علمی همایش دین، دانشگاه و علوم انسانی. دانشگاه مازندران ۱۳۹۰
 17. دبير كميته علمي همايش بین‌المللی ” آمایش در آموزش عالي “. دانشگاه مازندران ۱۳۹۱
 18. عضو كميته علمي همايش ملي ” مهارت‌آموزی و اشتغال در ايران “. تهران. سازمان آموزش فني و حرفه‌ای كشور ۱۳۹۱٫
 19. عضو كميته علمي اولين همايش بین‌المللی ” مهارت‌آموزی و اشتغال در ايران”. تهران. سازمان آموزش فني و حرفه‌ای كشور ۱۳۹۲٫
 20. عضو كميته علمي سومين همايش بین‌المللی ” مهارت‌آموزی و اشتغال در ايران”. تهران. سازمان آموزش فني و حرفه‌ای كشور ۱۳۹۳٫
 21. عضو كميته علمي چهارمين همايش بین‌المللی ” مهارت‌آموزی و اشتغال در ايران”. تهران. سازمان آموزش فني و حرفه‌ای كشور ۱۳۹۴٫
 22. عضو كميته علمي کنگره ملی ” آموزش عالی ایران”. تهران دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۵
 23. عضو كميته علمي کنگره ملی ” آموزش عالی ایران”. تهران دانشگاه تهران ۱۳۹۶
 24. عضو كميته علمي کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی. تهران پژوهشکده سیاست‌گذاری علم فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف بهمن ۱۳۹۷٫
 25. عضو كميته علمي اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال با عنوان «برنامه درسی دانشگاه و ضرورت توجه به شایستگی‌های اشتغال پذیری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،۱۲ و ۱۳ آذر ۱۳۹۹٫
 26. عضو کمیته علمی پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، دانشگاه کردستان، ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۰٫

 

افتخارات:

 1. پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران در سال ۱۳۸۳٫
 2. استاد نمونه دانشگاه مازندران در سال ۱۳۸۵
 3. دریافت لوح تقدیر از معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تربیت‌بدنی به‌عنوان مدیر موفق در توسعه ورزش استان مازندران در سال ۱۳۸۴
 4. دریافت لوح تقدیر از استاندار مازندران به‌عنوان مدیر موفق در توسعه ورزش استان مازندران در سال ۱۳۸۴
 5. دریافت لوح تقدیر از استاندار مازندران به‌عنوان مدیر موفق در اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‌رجوع در سال ۱۳۸۲
 6. پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران در سال ۱۳۸۹٫
 7. پژوهشگر نمونه استان مازندران ۱۳۹۰
 8. استاد نمونه دانشگاه مازندران در سال ۱۳۹۱
 9. پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران در سال ۱۳۹۲
 10. پژوهشگر نمونه استان مازندران ۱۳۹۴
 11. پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران در سال ۱۳۹۵

 

 

عضويت در انجمن‌های علمي

 1. انجمن علمي آموزش عالي ايران
 2. انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی International sociological association

 

 

دروس تدريس شده در دوره‌های كارشناسي ارشد:

 1. Course Thought:
 2. Systemic thinking in educational planning for MA Students
 3. Theories of educational planning for MA Students
 4. Economic of education for BA & PhD students
 5. Research methodolog in education for MA students

 

 

دروس تدريس شده در دوره دکتری:

 1. روش‌های برنامه‌ریزی آموزشی در توسعه ملی و منطقه‌ای
 2. روش تحقیق كمي و كيفي در آموزش عالي
 3. اقتصاد آموزش عالي
 4. پژوهش كمي و كيفي در آمورش عالي
 5. سیاست‌گذاری در آموزش عالي
 6. برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش عالی
 7. راهنمايي و مشاوره بيش از ۳۰۰ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دكتري